Privacyverklaring / Cookies

U heeft het recht om persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te bekijken en aan te passen indien u van mening bent dat deze verouderd of onjuist zijn. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres of neem contact op met de Data Security Officer op het hieronder vermelde adres.

Annulering

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres of neem contact op met de Data Security Officer op het hieronder vermelde adres.

Bewaren van gegevens

We bewaren de persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of waarvoor u toestemming heeft gegeven, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld bij aanhangige rechtszaken).

Recht tot herroepen

U kunt uw autorisatie voor het toekomstig gebruik van uw persoonlijke gegevens om het even wanneer herroepen. Daartoe hoeft u alleen een e-mail te sturen aan het adres dat in de redactionele details is vermeld.

Gebruik van cookies

Op sommige websites worden zogenaamde cookies gebruikt om ons in staat te stellen uw persoonlijke gebruik van de website nog efficiënter te maken. Cookies zijn ID's die onze web-server naar uw computer kan verzenden, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geïdentificeerd. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op uw computer wordt opgeslagen. Meer info over het gebruik van cookies op deze website.

Beveiliging

Bayer gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-gemachtigde personen. Als onderdeel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt alle overgedragen informatie via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Kinderen

Gezien het belang van de bescherming van de privacy van kinderen verzamelen, verwerken of gebruiken we op onze website geen informatie over personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar zonder voorafgaande, controleerbare instemming van zijn of haar wettige vertegenwoordiger. Deze wettige vertegenwoordiger heeft het recht om op aanvraag de informatie die door het kind is verstrekt te bekijken en/of te verzoeken om deze te wissen.

Contactpersonen

Mocht u problemen, vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met de Data Security Officer. Door de constante ontwikkeling van het internet zien wij ons verplicht om nu en dan onze privacyverklaring aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om wanneer nodig wijzigingen aan te brengen.

Data Security Officer

Robert Grobbe
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht
Nederland

Tel: +31 297 280 296
E-mail: info@bayer.nl

Corporate Data Protection Officer of Bayer AG

Rainer Meyer
Building 4813
51368 Leverkusen
Germany

Phone: +49 (0) 214 30 2 05 22
Fax: +49 (0) 214 30 2 03 46
E-mail: cor.privacy@bayer-ag.de

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Bayer na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Bayer gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door deze website en hun functionaliteit:

U kan in uw browser aangeven dat een website geen cookies mag plaatsen op uw computer.

 

Gebruikte cookies op deze website

 

Cookie(s)

Omschrijving

Opslagperiode

Doel

WT_FPC
_pk_ses

Webtrends

1 jaar
einde van de sessieVia deze cookies krijgt Bayer inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Bayer de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de website- bezoekers.